Securitas tecknar ramavtal med Schenker

Securitas Sverige AB och DB Schenker har tecknat ramavtal. Bild: DB Schenker

Securitas Sverige AB och DB Schenker har under en längre tid haft ett nära samarbete, både i Sverige och flera andra europeiska länder. Det har resulterat i att de nu har ingått ett omfattande avtal som täcker hela Sverige och omfattar alla säkerhetstjänster och produkter som Securitas erbjuder.

DB Schenker ville centralisera både sina säkerhetstjänster och brandtjänster och sökte efter en leverantör som kunde täcka hela landet. Efter att ha vägt in deras tidigare samarbeten och de specifika kraven på tjänsterna, föll valet på Securita. Anders Friborn, ansvarig för avtalet, ser detta som positivt.

– Det här är ett viktigt avtal för Securitas, och vi är stolta över det fortsatta samarbetet med ett så stort företag inom transport och logistik. Deras val att utöka vårt nuvarande avtal visar på att de är nöjda med vår leverans, och litar på att vi kan fortsätta leverera på samma nivå och växa tillsammans.

Avtalet trädde i kraft 2024-03-01 och gäller i 3 år med möjlighet till förlängning.