54% av företag inom logistik och supply chain automatiserar för att hantera arbetskraftsbristen

Studien är den första gällande den akuta arbetskraftsbristen inom supply chain och logistik samt dess påverkan på företag. Foto: Adobe Stock

Descartes Systems Group, en ledande aktör inom logistiklösningar, har publicerat sin andra studie om den pågående bristen på tillgänglig arbetskraft inom branschen.

Studien, med titeln "What Are Companies Doing to Survive the Supply Chain and Logistics Workforce Challenge?", visar att 54% av företagen inom supply chain och logistik strävar efter att automatisera repetitiva uppgifter som inte adderar värde för att öka produktiviteten trots den påtagliga bristen på personal.

Resultaten bekräftar att många processer inom supply chain och logistik är rutinmässiga och inte integrerade med andra system, vilket kräver manuella insatser. De främsta teknikvalen för att förbättra produktiviteten för företagen är optimering av leveransrutter (54%) och realtidsövervakning av försändelser (53%).

Chris Jones, EVP Industry på Descartes, kommenterade resultaten:

"Problemet med brist på kvalificerad personal är utbrett, och studien bekräftar att de flesta organisationer inom supply chain och logistik har vidtagit åtgärder inom drift, teknik, rekrytering och personalvård för att tackla problemet. Baserat på studiens resultat anser vi att arbetsgivare bör fortsätta att investera och utvecklas för att maximera sina befintliga resurser och inte bara fokusera på pengar när de anställer och behåller kvalificerad personal."

Studiens resultat visade också att företagens strategier och tekniska verktyg för att hantera arbetskraftsbristen varierar beroende på ekonomiska resultat, tillväxt, företagsledningens syn på logistikens viktighet och hur framgångsrikt företaget är i att behålla sina medarbetare.

Descartes och SAPIO Research intervjuade 1000 beslutsfattare inom tillverkning, distribution, detaljhandel, transport och logistik mot slutet av 2023. Syftet var att förstå hur organisationer inom supply chain och logistik arbetar för att förbättra produktiviteten, attrahera och behålla personal samt hitta alternativa lösningar för att mildra utmaningarna med kvalificerad arbetskraft både nu och i framtiden. De tillfrågade beslutsfattarna var verksamma i Sverige, Norge och Danmark samt sex andra europeiska länder, Kanada och USA och hade befattningar på ledningsnivå inom sina organisationer.