SLP förlänger hyresavtal och bygger ut i Helsingborg

Byggnaden kommer utökas med 3 000 kvm, varav 2 500 kvm kyld yta och 500 kvm kontor. Foto: SLP

SLP förlänger hyresavtal med 10 år och bygger ut med 3 000 kvadratmeter i Helsingborg. Sedan förvärvet av Ackumulatorn 1 2022 har fastighetsbolaget investerat i förbättringar som ventilation, elbilsladdare och solceller, vilket ledde till miljöcertifiering och hållbart lån.

En del av fastighetens byggrätt ska användas för tillbyggnad, med 2 500 kvadratmeter kyld yta och 500 kvm kontor. Det nya hyresavtalet startar maj 2025 och löper i 11 år med en hyra på 7,5 mkr per år, vilket förväntas öka SLP:s driftsnetto med 5,5 mkr årligen. Projektet, som kostar cirka 65 mkr, planeras vara klart i april 2026, förutsatt bygglov beviljas.

”Vi är mycket nöjda med den förädlingsresa vi gjort såhär långt med denna fastighet. Dessutom finns ytterligare byggrätt kvar att växa vidare på. Vår affärsidé bygger på att skapa värdetillväxt genom löpande förädling av logistikfastigheter i Sveriges mest attraktiva logistikpunkter. Förädlingen leder även till hållbara tillgångar med hållbar finansiering och optimerat driftsnetto”, säger Tommy Åstrand, vd på SLP.