Nytt logistiskt nav i Dornești stärker Rumäniens transportinfrastruktur

Den nya terminalen är utrustad med toppmoderna faciliteter som liknar dem man finner i större sjö- och inlandshamnar. Symbolbild: Creative Commons Lic (Pixabay) Kredit: ArtemChunaev

I den rumänska Bukovina-regionen, nära gränsen till Ukraina, har den nya omlastningsterminalen i Dornești invigts. Terminalen är tänkt att fungera som en viktig nod i transport av varor från Ukraina till Rumäniens Svarta havskust och vidare till hamnen i Constanța.

Projektet, som nu möjliggör transport av över tvåhundratusen ton spannmål varje månad, representerar en betydande förstärkning av regionens logistiska kapaciteter.

Strategiskt belägen terminal ökar kapaciteten för gränshandel

— Det här är ett avgörande steg för att öka effektiviteten i vår intermodala transport, sade en talesperson för projektet. Vi förväntar oss att detta kommer att snabba upp, förenkla och sänka kostnaderna för varuflöden genom östra Europa.

Militär mobilitet och civilt samarbete

Utöver att främja handel är terminalen i Dornești tänkt att spela en viktig roll i att förbättra så kallad ”military mobility” – förmågan att snabbt kunna flytta trupper och materiel som en del i infrastrukturmoderniseringar.

Terminalen, som redan hanterar en mängd olika jordbruksprodukter, är resultatet av ett samarbete mellan lokala myndigheter och privata aktörer. Grampet Group, som äger och driver terminalen, har investerat mer än tio miljoner euro i anläggningen.

— Vår investering reflekterar inte bara ett ekonomiskt åtagande utan också en strävan efter att stärka Rumäniens position som en central aktör i regionens logistiknätverk, förklarade Dr. Alexander Todericiu från Union Insurance Consulting Management GesmbH.

Moderna faciliteter för effektiv hantering

Den nya terminalen är utrustad med toppmoderna faciliteter som liknar dem man finner i större sjö- och inlandshamnar. Kapaciteten att hantera upp till femhundra ton produkter i timmen utan kvalitetsförluster markerar ett stort framsteg för gränsöverskridande transporter.

— Vi har skapat en anläggning som inte bara höjer standarden för hur godshantering ska skötas utan också bidrar till en hållbar utveckling av hela regionen, tillade Todericiu.

Medan Dornești nu står redo att ta emot en växande volym av handel över gränserna, fortsätter arbetet med att ytterligare integrera terminalens verksamheter med både nationella och internationella transportnät. Detta strategiska infrastrukturprojekt representerar en ny era för Rumänien och dess grannländer, där effektivitet och hållbarhet går hand i hand.

Källa: Union Insurance Consulting Management GesmbH.