Skadade online-leveranser – nära 22 miljoner euro

En ny undersökning visar att skadade leveranser kostar enorma summor. Foto: wicked monday unsplash

En färsk studie genomförd av DS Smith visar att den genomsnittliga kostnaden för skador vid online-shopping är 58 euro per leverans. Detta inkluderar allt från bärbara datorer till soffor.

För att tackla detta problem arbetar DS Smith med innovativa designlösningar för att bäst skydda produkterna med minimal miljöpåverkan.

En aktuell undersökning* utförd av DS Smith avslöjar att 60 procent av online-shoppare mottar skadade varor, med en genomsnittlig kostnad på 58 euro per leverans. Undersökningen, genomförd i Europas fyra största ekonomier i euro-området (Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien), visar att den totala kostnaden för dessa skador uppgår till hisnande 21,9 miljoner euro.

Thorbjörn Sagerström, VD för Norden på DS Smith, påpekar att skadade leveranser är förlustbringande för alla parter och att returer innebär betydande kostnader för återförsäljare. För att möta denna utmaning arbetar företaget med smarta designlösningar som skyddar produkterna på bästa sätt, samtidigt som de är lätta att återvinna och hantera vid en eventuell retur. Dessa lösningar utvecklas av över 700 förpackningsdesigners med målet att minska mängden skadade varor och undvika onödiga merkostnader samtidigt som miljöpåverkan minimeras.

Utöver att minimera riskerna i leveranskedjan, använder företaget accelerometrar för att mäta de extrema G-krafter som onlinepaket utsätts för under transport. Resultaten visar att paketen kan uppleva G-krafter på upp till 50G, vilket är betydligt högre än vad en astronaut skulle uppleva under rymdfärder och mer än tio gånger högre än vad man normalt upplever på en berg-och dalbana. Denna extremt höga belastning beror på snabba accelerationer och inbromsningar i leveranskedjan, vilket kan leda till att varor kastas, tappas eller ovarsamt hanteras.