Dachser förvärvar Brummer

Dachser förvärvar livsmedelslogistikleverantören Brummer. Foto: Dachser

Genom förvärvet av Brummer, en ledande logistikleverantör av temperaturreglerade livsmedel i Centraleuropa, stärker transport- och logistikföretaget Dachser sitt nätverk för transport och lagring av livsmedel i regionen.

Dachser förvärvar Brummer Logistik GmbH i Tyskland och Brummer Logistic Solutions GmbH & Co KG i Österrike, inklusive hela Brummerkoncernens operativa verksamhet. Avtalsvillkoren inkluderar att köpeskillingen inte offentliggörs, och förvärvet kräver godkännande från de tyska och österrikiska konkurrensmyndigheterna.

Logistikleverantören, med en årlig omsättning på cirka 128 miljoner euro 2023 och cirka 950 anställda, är specialiserade på gränsöverskridande transport och lagring av livsmedel mellan Tyskland, Österrike och grannländerna, med fokus på hela temperaturområdet inklusive frysta livsmedel under -18 grader. Dessutom erbjuder de logistiklösningar för detaljhandels- och industrisektorn.

Förvärvet förväntas öka tillväxtpotentialen för logistikleverantören och ger Dachsers kunder tillgång till Brummers distributionsnätverk i södra Tyskland, Österrike och Slovenien. Transport- och logistikföretaget ser förvärvet som ett steg för att stärka sin position som ledande livsmedelslogistikföretag i Europa, tillsammans med tidigare förvärv av företag i Nederländerna och norra Europa.

Transport- och logistikföretaget planerar att integrera Brummer fullständigt i sitt eget nätverk, med Brummers operativa verksamhet som fortsätter att ledas av Max Reih och hans team. Förvärvet förväntas också öka Dachsers distributionskapacitet och optimera körtider längs den tysk-österrikiska gränsen.