Boxons 2023 förbättrades med högre kundengagemang, grön linje och guldstatus

Förbättrad satsar på bättre produktspårbarhet och ökat kundinflytande. Foto: anirudh unsplash

Boxons senaste hållbarhetsrapport visar att en minskning av företagets klimatavtryck, förbättrad produktspårbarhet, ökat kundengagemang och en ökning av deras kundbas.
Dessutom belönades företaget med en guldstatus av EcoVadis, ett ledande analysföretag inom hållbarhetsbedömning.

Förpackningslösningsföretaget offentligjorde nyligen sin hållbarhetsrapport för 2023. Rapporten lyfter fram företagets fortsatta fokus på hållbarhet och de positiva effekterna detta har haft på deras medarbetare, kunder och miljön.

Globalt erkänt för hållbarhet

Under det senaste året blev företaget erkänt som en av de främsta aktörerna inom hållbarhet när EcoVadis tilldelade dem en prestigefylld guldstatus för deras arbete inom hållbarhetsförvaltning. Detta placerar dem bland de 2 procent mest hållbara företagen globalt och understryker deras strävan att främja hållbara metoder över hela sin verksamhet.

Ny kund från Norge

Under 2023 valde den norska elektronikkedjan Elkjøp att bli kund hos Boxon. Beslutet grundades på EcoVadis-betyget och deras dedikation till socialt och miljömässigt ansvar.

Minskade CO2-utsläpp

Förpackningsföretaget är bland de första företagen som har satt upp godkända CO2-mål genom Science Based Targets-initiativet (SBTi), i enlighet med Parisavtalet. Trots en betydande tillväxt lyckades företaget minska sina absoluta CO2-utsläpp med 24 procent jämfört med 2019.

Milstolpar inom FSC-certifiering

Idag är 80 procent av företagets faciliteter FSC-certifierade. Under 2023 kom 55 procent av företagets  försäljning från FSC-certifierade produkter som innehåller minst 30 procent återvunnet material.

Förbättrad produktspårbarhet och ökat kundinflytande

Företaget garanterar full transparens och spårbarhet av varje produkts koldioxidavtryck, vilket valideras av klimatskyddsorganisationen MyClimate. Dessutom har de infört ett kundresultatkort med nyckeltal för hållbarhet (KPI:er), vilket gör det möjligt för kunderna att övervaka sin hållbarhetsprestanda och driva förändringar.

”Vårt arbete fortsätter, vi är optimistiska, och hållbarhet är en integrerad del av vår verksamhet. De gemensamma ansträngningarna från alla Boxons anställda och partners har gjort oss redo för en intressant fortsättning på 2024 och framöver,” säger Fredrik Ståhl, VD för Boxon Group AB.

b
Fredrik Ståhl, VD för Boxon Group. Foto: Boxon