Kappahl utvecklar nytt lager och distribution i Arendal

Kappahl bygger ny distributionscentral i Arendal nära Göteborgs Hamn, planerad att vara klar senare 2026. Foto: Kappahl

Kappahl satsar stort genom att skapa en ny distributionscentral i Arendal, nära Göteborgs Hamn. Lager och distribution flyttas till denna moderna anläggning för att säkerställa effektiv leverans och logistik under företagets tillväxtresa. Målet är att den nya centralen ska vara i full drift senare under 2026.

– Vårt mål är att erbjuda mer av våra starka varumärken genom nya marknader och i nya kanaler. Att göra det kräver att vår distributionscentral kan leverera den volym som efterfrågas på ett effektivt och hållbart sätt samt på rätt servicenivå. Därför väljer vi att utveckla en ny toppmodern distributionscentral, säger Peter Andersson, CFO och Vice President Supply Chain på Kappahl. 

Den nya platsen för distributionscentralen valdes med omsorg med tanke på dess närhet till Göteborgs containerhamn, vilket är avgörande för företagets leveranser. Dess storlek och flexibilitet är väl anpassade för att möta företagets framtida logistikbehov, och dess närhet till kollektivtrafik gör den lättillgänglig för både anställda och leveransfordon.

b
Den gamla distributionscentralen. Foto: Kappahl

– Vi har haft stor nytta av det DC vi har idag och det har tidigare servat våra behov väl, men för att kunna växa, vidareutveckla oss och möta framtida utmaningar har vi kommit fram till att en ny distributionscentral är det bästa för Kappahl. Den nya bygganden kommer innebära många förbättringar, inte minst i arbetsmiljö, ergonomi och flexibilitet, säger Eva Meding, logistikchef Kappahl. 

Byggnaden blev klar i januari i år och anpassningsarbetet för den nya distributionscentralen för företagets behov pågår fram till 2026. Fokus i år är att specificera arbetsprocesser och fastställa byggnadens layout. Installation och tester av nya system pågår 2025, med målet att verksamheten ska flyttas successivt till den nya centralen under 2026, och vara i full drift hösten samma år