Övergången till 4G riskerar att drabba många svenska bilägare

Stor risk att bilägare drabbas när 2G- och 3G-nät släcks ned 2025 Foto: aleksandr popov/unsplash

Nedstängningen av 2G- och 3G-näten kan orsaka problem för bilägare eftersom säkerhetssystem i bilarna kan sluta fungera. Carl-Erik Stjernvall från Riksförbundet M Sverige säger att detta kan leda till att bilar kan beläggas med körförbud.

Övergången till 4G kan speciellt påverka funktioner som fjärrstyrd parkeringsvärmare och eCall-nödanropsknappar. Sedan mars 2018 är eCall-systemet obligatoriskt för nya bilar i Sverige, och det behövs för att klara kontrollbesiktningen. Det är dock osäkert hur många bilar som kan påverkas av detta när näten stängs ned 2025, men med över 1,6 miljoner sålda bilar sedan 2018 är risken betydande.

– Fungerar inte eCall underkänns fordonet med anmärkning utan krav på efterkontroll, varpå bilägaren har eget ansvar att snarast åtgärda bristen. Är felet kvar vid nästkommande besiktning kan det tillkomma krav på efterkontroll. Går felet inte att rätta till beläggs bilen med körförbud och får inte framföras på väg, säger Carl-Erik Stjernvall, teknisk expert på Riksförbundet M Sverige.

Risk för bilägare när 2G- och 3G-nätet stängs ned 2025
Mobility Swedens medlemmar, som inkluderar biltillverkare och bilimportörer, arbetar med frågan, men saknar en gemensam agenda. Vilka bilmärken och modeller som riskerar att påverkas varierar. Vissa bilmodeller kan automatiskt uppgraderas till 4G, medan andra inte ens är kompatibla med 2G eller 3G. Vissa bilar saknar helt teknik för att kommunicera via 4G. Inom denna grupp finns bilmärken som håller på att utveckla en lösning, medan andra inte planerar några uppgraderingar alls.

– Bilar som inte uppfyller sitt typgodkännande får inte rulla på vägarna, tillsynsansvaret för detta är Transportstyrelsens. Men det är viktigt att enskilda bilägare inte kommer i kläm. Transportstyrelsen måste kräva av biltillverkarna att bilarna uppfyller gällande trafiksäkerhetskrav, nollvisionen medger inget annat, säger Carl-Erik Stjernvall.

EU arbetar med eCall-reglerna. Svenska bilägare står inför extra krångel då svenska näten stänger 2025 istället för 2029 som i övriga EU. Telekombranschen har skapat webbplatsen bytnät.nu för att informera om detta. Cirka 1,6 miljoner personbilar har registrerats sedan eCall blev obligatoriskt 2018. Äldre bilar kan också påverkas av eCall-fel. Bilar som togs i trafik efter 31 mars 2018 och kräver fungerande eCall vid kontrollbesiktning riskerar körförbud om de inte är kompatibla med 4G-nätet.

Källa: M Sverige