Ny fastighet intill Munkeröd säljs

Munkeröd Foto: Kommersiella Fastigheter

En nyproducerad lager-/industrifastighet intill Munkeröds industriområde kommer att säljas tomställd och överlåtelse sker i bolagsform.

Byggnaden är strategiskt belägen nära Stenungsund och endast 500 meter från avfarten från E6:an, fastigheten erbjuder en totalyta på 1440 kvadratmeter. Den flexibla lager-/verksamhetsyta omfattar 1160 kvadratmeter med tillägg av kontors- och personalutrymmen på 280 kvadratmeter. Byggnaden är utrustad med FTX-system och bergvärme.

Fastigheten kommer att säljas tom och överlåtelse kommer att ske genom bolagsform.

"Ett utmärkt läge för den som söker en fastighet för sin egen verksamhet och ställer höga krav på standarden, eller för fastighetsförvaltaren som behöver ytterligare ytor till hyresgäster i området. Placeringen med närhet till E6:an och infarten mot Stenungsund ger en bra exponering mot den högt trafikerade Industrivägen." Richard Lulek, Transaktionsrådgivare.