Mobility Sweden: En nedgång av nyregistrerade personbilar Q1 2024

Svag personbilsmarknad under första kvartalet Foto: koushik pal unsplash

Antalet nyregistrerade personbilar minskade med 21% i mars jämfört med förra året och med 5,5% för hela kvartalet. Totalt registrerades 59 822 nya personbilar under perioden, vilket är 18% lägre än snittet de senaste fem åren.

Andelen elbilar under kvartalet var 31%, med en stabilisering av elektrifieringstakten. Företagskunder står för 70% av registreringarna, medan 32% av elbilarna köps av privatkunder. Laddhybridregistreringar ökar med över 10% jämfört med 2023. Riksbankens signaler om räntesänkningar ökar privatmarknadens intresse för elbilar, men tillväxten är långsammare än önskat för att nå klimatmålen.

"Riksbankens signaler om kommande sänkningar av styrräntan har gett viss ökning av privatmarknadens intresse för elbilar i mars, men tillväxtkurvan är flackare än den behöver vara för att klara våra klimatmål. Därför är det viktigt att regeringen bidrar till att elektrifieringen tar fart på privatmarknaden genom effektiva styrmedel", säger Mattias Bergman, VD på Mobility Sweden. 

Lätta lastbilar

Nyregistreringarna ökar med 13% i mars och med 16% för hela kvartalet, dock med en trög start på året på grund av en svag byggmarknad. Andelen elfordon är 28% i mars och 27% för kvartalet. Regeringens elbilspremie för lätta lastbilar förväntas stötta elektrifieringen trots den svaga byggmarknaden.

Tunga lastbilar

Kraftig minskning under mars leder till en nedgång på 23% för första kvartalet, med nära 6% andel eldrivna lastbilar. Trots justerade premier från regeringen är kalkylerna för elektrifiering försämrade på grund av sänkta drivmedelsskatter och reduktionsplikt. Mobility Sweden föreslår att regeringen avlägsnar elskatten för fordonsladdning, vilket redan gäller för tåg och fartyg, för att effektivt stödja elektrifieringen.

Bussar

Nyregistreringarna minskar med 20,5% i mars och drygt 4% för kvartalet jämfört med föregående år. Andelen eldrivna bussar är sju procent av kvartalets nyregistreringar.

Käll; Mobility Sweden