Förnyat tillstånd för nattförtöjning vid 8 bryggor i Stockholms skärgård

Trafikverket ansvarar för 40 allmänna bryggor i Stockholms län. Foto: Trafikverket

Trafikverket har beviljat Region Stockholm ett förnyat tillstånd att nattförtöja vid åtta bryggor i Stockholms skärgård.

Tillståndet är giltigt i ett år och medför flera villkor. Detta möjliggör för Region Stockholms skärgårdstrafik att fortsätta sin verksamhet, vilket inkluderar att bo och arbeta på öar samt leverera gods. Trafikförvaltningen ansökte om detta förnyade tillstånd för deras fartyg att ligga förtöjda över natten vid vissa av Trafikverkets allmänna bryggor.

Tillståndet gäller från den 28 mars 2024 och omfattar bryggor i Norrtälje, Värmdö och Haninge kommuner. Det gäller för Furusunds brygga i Norrtälje kommun, Möja-Långvik-, Möja-Möjaström-, Sandhamn- och Stavsnäs bryggor i Värmdö kommun och Dalarö (hotellbryggan)-, Årsta- samt Söderby brygga i Haninge kommun. 

Tidigare tillstånd, som beviljades 2023, var föremål för vissa villkor, och trots rapporter om avvikelser har Trafikverket valt att förlänga tillståndet med beaktande av kollektivtrafikens samhällsroll. För att undvika olägenheter har specifika tider och platser för nattförtöjning tydliggjorts med hänsyn till tidigare anmälningar.

– Tillståndet är tillfälligt och gäller precis som tidigare i ett år. Vi har förtydligat villkoren att fartygen förtöjer på ett sånt sätt att de inte blockerar bryggan helt och att de ska vara bemannade för att kunna flyttas om det krävs. Dessutom ska kontaktinformation till Waxholmsbolaget och aktuellt fartyg finnas på fartygen eller på informationstavlor vid bryggan, förklarar Håkan Svensson, Trafikingenjör på Trafikverket.

Källa: Trafikverket