Catena investerar i logistikfastighet för 398 Mkr i Helsingborg

Torbornavägen 7. Foto: Catena

Catena har avtalat med DSV Road Holding A/S om att förvärva en fastighet i Helsingborg för 398 miljoner kronor före avdrag för latent skatt. Fastigheten, belägen på Torbornahögen 7 i Ättekulla industriområde, omfattar 41 800 kvadratmeter.

Förvärvet genomförs som en sale-and-leaseback-transaktion där DSV Road AB i samband med transaktionen tecknar ett 10-årigt hyresavtal med Catena avseende en nyproducerad, 29 330 kvadratmeter stor logistikanläggning. Hyresgästen är ett dotterbolag till DSV Road Holding A/S, som erbjuder logistiklösningar för vägtransport inom Europa, Nordamerika och Afrika.

Det estimerade driftsöverskottet uppgår till 23-24 Mkr, tillträdet sker den 27 mars 2024. Catena äger sedan tidigare fastigheterna Bunkagården Mellersta 1 och Bunkagården Mellersta 2 i Ättekulla industriområde.