Fyra nya passagerarbåtar etablerar sig på Göta kanal

M/S Bellevue Foto: Göta kanal

Ett av de mest traditionella sätten att utforska Göta kanal är genom att åka med en passagerarbåt. För dem som vill uppleva kanalen under några timmar i sommar, finns det nu fler alternativ att välja mellan än tidigare.

Fyra nya passagerarbåtar med kortare och längre dags- och kvällsturer kommer att trafikera Göta kanal under den kommande säsongen.

"Tre av dem utgår från Söderköpings gästhamn och en från Töreboda. Det nya utbudet kombinerar både Göta kanal och turer ut i Skärgården exempelvis med stopp i Stegeborg, Capella Ecumenica och Arkösund. Men också kortare turer mellan Söderköping och Mem och förstås klassiska räkturer", säger Roger Altsäter, vd på AB Göta kanalbolag. 

Göta kanalbolaget och Linköpings kommun påbörjade planeringen av ett besökscentrum vid Bergs slussar redan 2015. Arbetet med detaljplanen befinner sig nu i slutfasen. 

–Vi investerar drygt 100 miljoner kronor i Berg i och med denna etablering. Besökscentret kommer att öka attraktiviteten för en av Göta kanals mest fascinerande platser. Det är en investering som turistekonomiskt är viktig för hela regionen. Besökscentret ska harmonisera med det kulturhistoriska byggnadsverket Göta kanal och kommer att locka såväl lokala som nationella och internationella besökare, fortsätter Roger Altsäter.

Platsen är kulturskyddad, rik på fornlämningar och Natura-2000 område. Så under resans gång har det gjorts både mark- och trafikundersökningar liksom andra utredningar. Nu återstår en arkeologisk undersökning. Vår förhoppning är att detaljplanen godkänns i sommar, avslutar Roger Altsäter.