Partnerskap ska minska koldioxidutsläpp från korta sjötransporter med minst 25 %

Outokumpu och Langh Ship syftar till att minska koldioxidutsläppen från korta sjötransporter med minst 25 % till slutet av år 2024. Foto: Outokumpu

Outokumpu, världsledande inom hållbart rostfritt stål, och Langh Ship, ett finländskt rederi, planerar att fördjupa sitt långsiktiga partnerskap inom transport genom att introducera nya energieffektiva fartyg med låga utsläpp under 2024.

Det första MPV-fartyget, Lovisa, har redan börjat sina transporter mellan Finland och Nederländerna för Outokumpu. Målet för Outokumpu är att ha totalt sex fartyg i drift från Langh Ship under året och att därigenom minska sina årliga koldioxidutsläpp från korta sjötransporter med minst 25 % före utgången av 2024. Detta samarbete representerar en positiv utmaning och möjlighet i en tid av ökade miljöregler från både EU och Internationella sjöfartsorganisationen (IMO), vilket gör det möjligt för de två företagen att navigera genom den föränderliga regleringsmiljön samtidigt som de strävar efter hållbarhetsmålen.

”Outokumpu har åtagit sig ambitiösa vetenskapsbaserade klimatmål i linje med 1,5-gradersambitionen. Vi siktar på att minska direkta och indirekta utsläpp samt utsläppen från vår leveranskedja med 42 % per ton rostfritt stål vi producerar, fram till år 2030 jämfört med 2016 som baslinje. På EU-nivå utgör sjötransporter 3 till 4 % av EU:s totala koldioxidutsläpp, så alla lösningar är av stor betydelse i den här sektorn. Rutten mellan Torneå och Terneuzen är av yttersta vikt för oss när det gäller att transportera coils till den europeiska marknaden och att transportera återvunnet stål till vårt stålverk i Torneå. Det gläder oss att börja använda de tre nya fartygen från Langh Ship och att dessutom utveckla de tre gamla genom att installera nya enheter för infångning av koldioxid från Langh Tech för att ytterligare bidra till att stödja utsläppsminskningsmålen”, säger Jyrki Sandelin, Category Manager för transporter på Outokumpu.  

Langh Ships nya fartyg kommer snart att drivas av fossilfria bränslen. Lovisa kommer transportera material mellan Terneuzen och Torneå, vilket minskar företagets koldioxidavtryck. Fartyget är utrustad för isiga förhållanden och kan använda olika bränslen. Systemet för hantering av ballastvatten minskar risken för skadliga arter.

”Vi är stolta över att ha tillfört en nybyggnation till Langh Ships flotta. Det har varit ett nöje att arbeta tillsammans med Outokumpu för att planera den nybyggda serien så att den ska vara energieffektiv och ha minimala utsläpp, och vi ser även fram emot att snart ha två nybyggda systerfartyg i Outokumpus charter”, säger Laura Langh-Lagerlöf, Managing Director, Langh Ship.