De nya regelverken förändrar sjöfraktens förutsättningar

EU har sedan länge haft en handel med utsläppsrätter, men nu inkluderas även flyg och sjötransporter i systemet. Foto: venti views/unsplash

Utsläppskostnader inom sjöfraktsindustrin kommer att öka, med fraktköpare som måste betala för transportrelaterade utsläpp. Vad är det för kostnader idag? Och hur ser planen ut framåt?

Företag som redan tar miljöansvar och samarbetar med sina sjöfraktpartners för att hantera utsläpp kommer att ha en fördel gentemot konkurrenterna.

Nya regler, drivna av EU, påverkar sjöfraktsektorn. Två huvudregelverk är ETS (handel med utsläppsrätter) och FuelEU Maritime. ETS inkluderar sjötransporter i sitt system för att handla med CO2-utsläppsrätter från 2024 och inkluderar offshorefartyg från 2027. Utsläppen kommer att rapporteras och verifieras genom EU:s MRV-system. Priset på utsläppsrätter kommer att öka årligen fram till 2040.

FuelEU Maritime syftar till att minska växthusgasintensiteten i sjöfartsbränslen med mål om minskning med 2 procent 2025 och upp till 80 procent 2050. Rederier måste beräkna växthusgasutsläpp per energienhet, vilket kan leda till ökad användning av dyrare förnybara bränslen och därmed påverka sjötransportpriser.