Stärkt fokus på handel och logistik på Campus Helsingborg

Campus Helsingborg. Foto: Lund Universitet

Lunds universitet stärker sitt engagemang inom handel och logistik genom REAL - Center for Retail and Logistics på Campus Helsingborg. Centret fokuserar på hållbarhet, digitalisering och förändringar i arbetslivet, vilket är de stora utmaningarna för branschen.

Universitetet och Helsingborgs stad bidrar med 4 miljoner vardera för uppstarten av centret. Detta svarar på de nya kraven som ställs på branschen och den relevanta kunskapen för yrkesverksamma och forskare. Genom att samla forskning och utbildning på ett internationellt konkurrenskraftigt centrum, byggt på befintlig verksamhet och unika lokala förutsättningar, vill Lunds universitet möta dessa behov.

– Det finns ett stort intresse både internt och externt för att stärka den inriktning på handel och logistik som finns på Campus Helsingborg. Genom att skapa en centrumbildning med en föreståndare blir profilen utåt och inåt tydligare och det ger även nya möjligheter till utveckling och samverkan, säger Lena Eskilsson, Lunds universitets prorektor och Campus Helsingborgs styrelseordförande.

På Campus Helsingborg studerar cirka 500 studenter från Sverige och internationellt inom handel, logistik och hållbarhet på både grund- och avancerad nivå. En utredning pågår för att undersöka möjligheten att införa en ettårig masterutbildning. Centret planerar att erbjuda skräddarsydda kurser och program för både svenska och internationella yrkesverksamma. Två tvärvetenskapliga forskningscentrum och en forskargrupp inom handel och logistik på Campus Helsingborg förväntas integreras i REAL för bättre samordning och utökade projekt och aktiviteter. En forskarskola kan också komma att etableras inom centret i framtiden med fokus på hållbarhet, digitalisering och arbetsliv.

–  En stark forsknings- och innovationsmiljö är en förutsättning för att attrahera ledande företag och forskare till regionen. Vi bidrar med forskning som är världsledande inom fältet, säger Charlotta Johnsson, rektor för Campus Helsingborg.

Både Helsingborg stad och flera externa aktörer se ökad samverkan inom handel och logistik. Det nya centrumet ska bli en nod för samverkan och innovation. Under 2023 påbörjades en testverksamhet i samarbete mellan Lunds universitet och Helsingborgs stad med ett experimentlabb och på sikt kan även en tankesmedja och andra samverkansformer tillsammans med näringslivet bli verklighet. 

– Helsingborg har ett starkt näringsliv och vi är en nationell knutpunkt för handel och logistik. Därför känns det oerhört bra att staden tillsammans med Lunds universitet krokar arm för att ytterligare stärka regionens konkurrenskraft. Forskningen på Campus Helsingborg och samarbetet med näringslivet är viktiga faktorer för att säkra kompetensförsörjningsbehovet långsiktigt, säger kommunstyrelsens ordförande Christian Orsing.

Etableringen av REAL är påbörjad och fortsätter under 2024. En plan över organisering och fortsatt arbete har tagits fram av en arbetsgrupp med representanter från Lunds Tekniska Högskola, Samhällsvetenskapliga fakulteten och Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.