Förhandlingarna mellan Deutsche Bahn och GDL kollapsar trots stora eftergifter

Hotet om nya tyska tågstrejker ökar igen. Foto: Deutsche bahn, kredit: Lisa Lechler

Trots omfattande eftergifter från tyska tågoperatören Deutsche Bahns (DB) sida och insatser från två erfarna medlare, har tyska fackförbundet för lokförare, Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL), oväntat avbrutit de konfidentiella löneförhandlingarna. Diskussionerna, som var planerade att fortsätta till söndag, avslutades i förtid efter att GDL fast vid sin krav på en 35-timmars arbetsvecka med bibehållen lön. Medlarna Dr. Thomas de Maizière och Daniel Günther hade lagt fram förslag till kompromisser även gällande arbetsveckans längd.

- Vi var redo att ta steg mot en förkortning av arbetstiden som gick långt utöver vårt senaste erbjudande, uttalade DB:s personaldirektör Martin Seiler.

- Det är häpnadsväckande att GDL ändå lämnar förhandlingsbordet och därmed utsätter våra kunder för risk för ytterligare strejker. Under de senaste fyra veckorna har GDL inte rört sig det minsta. Utan kompromissvilja finns ingen möjlighet till lösning i en konflikt. Vi har sträckt oss till den absoluta gränsen för vad som är möjligt, både finansiellt och personellt. Mer är inte genomförbart med tanke på demografi och bristen på kvalificerad arbetskraft, annars riskerar vi att tågen stannar.

Noggrann bedömning

Inom de kommande tio åren kommer mer än 60 procent av personalen att lämna DB på grund av ålder och omsättning. Över en tredjedel av tågpersonalen i GDL-styrda verksamheter är över 55 år. Därför har DB rekryterat och utbildat personal på rekordnivåer under de senaste åren. Arbetsmarknaden är dock extremt trång, och varje ny lokförare måste noggrant bedömas och genomgå omfattande utbildning.

DB hade också gjort betydande eftergifter gällande löner och var beredd att komma överens om löneökningar med fasta belopp som är jämförbara med avtalen för EVG och den offentliga sektorn. Dessutom skulle en inflationssäkringspremie på totalt 2 850 euro erbjudas.

Kända medlare

De konfidentiella förhandlingarna ägde rum i Berlin och leddes av Dr. Thomas de Maizière och Daniel Günther. De Maizière (CDU), tidigare inrikes- och försvarsminister, nominerades av DB och tjänstgjorde redan 2023 som medlare i löneförhandlingar mellan DB och EVG. Günther (CDU), ministerpresident i Schleswig-Holstein, nominerades av GDL och fungerade redan 2021 som förmedlare i förhandlingar mellan DB och GDL. DB utvärderar nu den aktuella situationen och överväger nästa steg.

Pressemeldung Deutsche Bahn