Februari: Nyregistrerade elbilar minskade men lätta lastbilar ökade

Nära åtta av tio elbilsregistreringar stod företagen för, vilket ytterligare understryker den utmaning som privatmarknaden står inför. Foto: ivana cajina/unsplash

Andelen elektriska lätta lastbilar ökade till 25 procent av nyregistreringarna i februari, vilket bidrog till en total ökning på 21 procent för lätta lastbilar. Totalt sett låg antalet nyregistrerade fordon för månaden ungefär 13 procent under det genomsnittliga månadsvärdet för de senaste fem åren.

 

Jämfört med februari 2023 minskade antalet elbilar med 15 procent i år. Deras andel av totala nyregistreringar av personbilar uppgick till 28 procent. Nära åtta av tio elbilsregistreringar gjordes av företag, vilket understryker utmaningen för privatmarknaden.

– Det är uppenbart att privatmarknaden för personbilar generellt och elbilar i synnerhet är fortsatt svag. För att vända denna negativa trend krävs det riktade insatser från regeringen för att stimulera efterfrågan på elbilar bland privatpersoner. Det är avgörande för att inte elektrifieringen ska backa, säger Mattias Bergman, VD för Mobility Sweden.

Nyregistreringarna av lätta lastbilar landade på 3 613, en ökning med 21 procent jämfört med februari i fjol, andelen eldrivna fordon nådde 25 procent.

– Även om andelen elfordon bland nyregistreringarna är relativt hög har elektrifieringen av hela flottan för lätta lastbilar inte kommit lika långt. Därför är marknadsintroduktionsstödet för elektriska lätta lastbilar, som regeringen har infört under månaden, välkommet och förväntas sätta ytterligare tempo i elektrifieringen och nå fler kundgrupper, säger Mattias Bergman. 

Tunga lastbilar hade en nedgång i nyregistreringarna med 16 procent jämfört med februari i fjol och bussarna minskade med 17 procent. Under månaden nyregistrerades 431 tunga lastbilar och 40 bussar. 

Siffrorna i texten är avrundade.

Källa: Mobility Sweden