Ukrainagarantierna ska underlätta export för svenska företag

Nya exportkreditgarantier införs. Foto: john simmons/unsplash

Regeringen har antagit en förordning om exportkreditgarantier för Ukraina. Det innebär att företag kan ansöka om garanti hos EKN för export till Ukraina som främjar landets utveckling och välfärd. Regeringen ska även öppna ett handelssekreterarkontor i Kiev och tillsätta en ny handelssekreterare i Ukraina.

– Det är en historisk dag att vi nu äntligen får Ukrainagarantierna på plats. Med exportkreditgarantierna och inrättandet av det nya handelskontoret i Kiev blir det enklare för svenska företag att investera i Ukraina. Det är också ett konkret exempel på hur regeringen arbetar med att öka synergierna mellan bistånd, handel och näringslivsfrämjande, säger bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell.

De särskilda exportkreditgarantierna gör det enklare och mindre riskfyllt för svenska företag att investera i Ukraina. Det medför förbättrade möjligheter att exportera samhällsviktiga varor till Ukraina och kan därmed bidra till ekonomisk utveckling och uppbyggnad i landet.

Regeringen har även beslutat att en ny handelssekreterare kommer att tillsättas i Ukraina samt att ett nytt handelssekreterarkontor kommer att öppnas i Kiev.  

– Detta är ett stort och viktigt steg för att Sverige på bästa sätt ska kunna bidra till att främja handel och investeringar till Ukrainas uppbyggnad, säger bistånds- och utrikeshandelsministern.

Källa: Regeringskansliet