Exporten av begagnade personbilar nådde rekordnivåer under 2023

En märkbar trend är den kraftiga ökningen i exporten av laddhybrider och elbilar. Foto: Mostphotos

Under 2023 nåddes en ny rekordnivå för exporten av begagnade personbilar, med nästan 150 000 bilar. Det är en ökning med 39 procent jämfört med 2022 och 28 procent högre än det tidigare rekordåret 2019.

Den kraftiga ökningen i exporten översteg även antalet skrotade bilar under året, vilket är första gången detta inträffar. Det tyder på en betydande förändring i hanteringen och internationell värdering av Sveriges bilflotta.

Majoriteten av de exporterade bilarna var bensin- eller dieselbilar. Närmare 55 000 bensinbilar exporterades, en ökning med 27 procent jämfört med 2022, medan cirka 57 000 dieselbilar exporterades, en ökning med 32 procent.

En märkbar trend är den kraftiga ökningen i exporten av laddhybrider och elbilar. Under 2023 exporterades drygt 19 000 laddhybrider, en ökning med 82 procent jämfört med föregående år. Exporten av elbilar ökade med 159 procent när totalt 10 343 elbilar exporterades. Närmare hälften av de exporterade elbilarna hade varit i trafik i högst 18 månader.

– Våra analyser visar ett starkt samband mellan den svenska kronans värdering och exportvolymerna, där en svag krona motiverar köpare från andra länder att investera i svenska begagnade bilar. Valutaeffekten, tillsammans med en förändrad internationell marknad, bidrar till den rekordhöga exporten, säger Mikael Levin, utredare, Trafikanalys.

Det är också värt att notera att en stor del av de exporterade fordonen är leasingbilar, vilket pekar på specifika dynamiker i exportmönstren och antyder att företagsleasade bilar kan vara en faktor bakom den ökande exporten.

Exporten av nyare bilar, särskilt de som är 0–5 år gamla, visar på en stark internationell marknad för dessa fordon. Under 2023 hade mer än hälften av alla exporterade bensinbilar varit i trafik i högst 5 år.

Källa: Trafikanalys