Patrick Widuch tilldelas stipendium för digital lösning av hållbar sjöfart

Det behövs både mer kunskap och nytänkande strategier för datadriven utveckling inom sjöfartsbranschen, anser Patrick Widuch, grundare av Fleetm8. (Foto: Anders Walls Stiftelse)

Patrick Widuch (f. 1993) har tilldelats årets Anders Wall-stipendium vid Handelshögskolan i Stockholm, värt 200 000 kronor. Han är medgrundare av Fleetm8, en digital plattform för sjöfartsaktiviteter som hjälper rederier och hamnar att effektivisera sin kommunikation och logistik, vilket kan leda till kostnadsbesparingar och minskade koldioxidutsläpp.

Innan han började på Handels 2021 studerade Patrick datateknik och programmering vid Lunds universitet, där han och kurskamraten Theodor Huldt började utveckla plattformen med inspiration från Patricks far, en sjökapten, som delade med sig av sina erfarenheter från sjöfarten.

– Jag såg att man hanterade loggböcker och checklistor helt manuellt med penna och papper och tyckte att det borde gå att göra smidigare med digitaliserade verktyg. Så vi skapade ett dataprogram för att förenkla rutinerna, berättar han. Systemet testades i ett internt projekt inom ett av de större rederierna och besättningen var positiv.

Förbättrad digitalisering med friare informationsflöde underlättar analys och delning av data, vilket är avgörande för att lösa gemensamma problem och effektivisera infrastrukturen inom sjöfartsbranschen. Patrick framhåller behovet av mer kunskap och innovativa strategier för datadriven utveckling. Skarpare dataanalys möjliggör optimering av rutter i realtid för att undvika trafikstockningar.

– Med fungerande just in time-shipping behöver inte fartygen ligga utanför hamnen och puttra onödigt länge i väntan på att hanteras, förklarar han.

Patrick insåg behovet av samarbete för ökad hållbarhet och såg den kommersiella potentialen i deras plattform. Med entreprenörserfarenheter sökte han Handelshögskolan för affärsutveckling. Fleetm8 grundades under hans första år där och tog snabba steg framåt inom Handels Business Lab. Hans motto, "Jobba hårt, gör gott, dröm stort", präglade hans entreprenörsresa sedan barndomen då han sålde chokladbollar. 

– Jag känner mig väldigt ödmjuk inför att få Anders Wall-stipendiet, avslutar han. Det bekräftar att det vi gör går i rätt riktning. Jag ser fram emot att bli en del av Wallumni-nätverket.