Koldioxidutsläppen från nya personbilar fortsätter att minska

Rekordlåga utsläpp från den nya personbilsflottan Foto: Liza Simonsson

Under 2023 minskade genomsnittliga koldioxidutsläpp från nya personbilar till 61 g/km vid blandad körning, en nedgång med över 8 procent jämfört med föregående år. Transportstyrelsen rapporterade dessa siffror till EU-kommissionen.

Trots att antalet typgodkända personbilar ökade till 290 000 under 2023, var detta en relativt låg ökning jämfört med genomsnittet de senaste 10 åren. Den nya personbilsflottans genomsnittliga koldioxidutsläpp fortsatte att minska till cirka 61 g/km jämfört med cirka 67 g/km året innan.

– Under de senaste fyra åren har utsläppen från den genomsnittliga nya personbilen nära nog halverats. Avgörande för den utvecklingen är den stora ökningen av elbilar. Under 2020 registrerades 27 000 elbilar i landet. Motsvarande siffra för 2023 är 113 000 bilar vilket motsvarar en ökning med över 300 procent, säger Anna Berggrund, direktör vid Fordonsinformation på Transportstyrelsen.

b
*Statistiken omfattar endast "vanliga" personbilar. Husbilar, rallybilar, ambulanser, polisbilar och andra bilar för särskilda ändamål är inte medtagna. Tabell: Transportstyrelsen

Statistiken baseras på uppgifter som biltillverkarna rapporterar till Transportstyrelsen vid registrering i vägtrafikregistret. Från 2020 använder man testcykeln WLTP för utsläppsmätning istället för NEDC, vilket ger mer realistiska utsläppsvärden. WLTP-värden är generellt högre än NEDC-värden, vilket gör att jämförelser med tidigare år inte är möjliga.

Källa: Transportstyrelsen