Nu tar SJ Stockholmståg över pendeltågstrafiken

Det var i början av november 2023 som trafiknämnden fattade beslut om att i förtid avbryta avtalet med MTR och att tilldela SJ ett nödavtal för att säkra pendeltågstrafiken. Foto: SJ

Pendeltågstrafiken i Stockholm övergår nu till SJ Stockholmståg. Efter ett samarbete med Trafikförvaltningen och MTR övergår cirka 1 600 medarbetare från MTR till SJ Stockholmståg, vilket innebär att totalt 1 800 medarbetare kommer att jobba i bolaget.

– Pendeltågstrafiken är en viktig pulsåder som många i Stockholmsregionen är beroende av. Vi ska nu göra vårt yttersta för att säkra en robust, tillgänglig och välfungerande pendeltågstrafik i Stockholm, men det är ett arbete som kommer att ta tid. Vi tar över driften med betydligt kortare framförhållning än normalt och har därför inte haft möjlighet att genomföra några större förändringar i samband med övertagandet. Vi har påbörjat ett omfattande analysarbete och ska omedelbart efter trafikstart fortsätta att se över vilka utmaningar som finns och vilka förbättringsåtgärder som ska vidtas, säger Lars Lindberg, vd på SJ Stockholmståg.

I början av november 2023 avbröts avtalet med MTR av trafiknämnden, och SJ tilldelades ett 2-årigt nödavtal för pendeltågstrafiken med möjlighet till förlängning på 1+1 år.

– Ända sedan beslutet togs i november har vi arbetat gemensamt för att återfå en stabil och pålitlig pendeltågstrafik, säger Erik Norling, Trafikdirektör på Trafikförvaltningen i Region Stockholm. Det kommer att ta tid, men förutsättningarna förbättras nu.

Det senaste året har obalans mellan tidtabell och tillgång på personal och fordon orsakat förseningar och inställda avgångar. SJ Stockholmståg har nya förutsättningar från uppdragsgivaren jämfört med föregående operatör, men vd Lars Lindberg är medveten om utmaningarna.

– Utmaningen är tuff, men vi hade inte tagit oss an uppdraget om vi inte var övertygade om att vi på sikt kan åstadkomma väsentliga förbättringar. Vi ska göra vårt yttersta för att öka punktligheten, skapa stolta och engagerade medarbetare, intensifiera arbetet för att skapa en mer välfungerande fordonsflotta - allt i ett nära samarbete med Trafikförvaltningen, facken och skyddsombuden för att tillsammans öka pendeltågssystemets robusthet. Exakt vilka förbättringsåtgärder som behövs får vi återkomma till när vi fått tillträde till verksamheten och tagit emot våra nya kollegor, men vi ska se över allt från punktlighet och tågunderhåll till säkerhet och trygghet säger Lars Lindberg.