Finska planer på ny järnvägssträcka från Åbo till Sverige

Sträckning planeras att gå genom skärgården och fasta Åland. Foto: Arkivbild

Turun Sanomat rapporterar att det finns planer på att skapa en järnvägsförbindelse mellan Åbo och Sverige. Banan skulle sträcka sig över 300 kilometer och passera genom Åland, inklusive flera tunnlar, den längsta mellan Eckerö och Grisslehamn.

Deltagare i planeringen inkluderar olika finländska intressenter såsom Åbo handelskammare, Egentliga Finlands förbund och teknikinvesteraren Matti Rihko.

Enligt planerna skulle tågen resa från Gustavs genom Brändö, Kumlinge och Vårdö för att nå fasta Åland i Bomarsund. Sedan skulle järnvägen fortsätta över fasta Åland till Eckerö och vidare genom en tunnel till andra sidan Ålands hav.

Riksdagsledamot Mats Löfström kommenterar till Turun Sanomat att det är viktigt att ha visioner och planer i Finland och att inte alla stora idéer bör förkastas omedelbart, även om projektet kanske inte blir verklighet. Näringsminister Jesper Josefsson nämner att man är öppen för planerna men att det krävs betydande finansiering för att genomföra dem.

Källa: Ålands Radio