PostNord testar att skära ner på brevlådetömningen

Planen är att implementera liknande förändringar nationellt senare under året. Foto: juan encalada/unsplash

PostNord inleder en pilotverksamhet i Hässleholm och Sundsvall med syfte att minska de dagliga körsträckorna för brevbärare genom att rationalisera tömningen av lågfrekventa brevlådor och paketleveranser i områden med låga volymer. Målet är att minska kostnaderna för den samhällsomfattande posttjänsten och miljöpåverkan.  

En typisk arbetsdag innebär att PostNords brevbärare kör motsvarande nio varv runt jorden för att hantera brev och paket. Sedan 2010 har brevvolymer minskat med 65 procent. Företaget har inte fått ersättning för kostnaderna av den samhällsomfattande posttjänsten, vilket leder till snabbt sjunkande intäkter. För att minska kostnaderna måste företaget effektivisera sin verksamhet.

Förändringarna i pilotverksamheten inkluderar ändrad tömningsfrekvens för gula brevlådor och reducerad paketutkörning i glesbefolkade områden.

Gula brevlådor kommer att tömmas varannan arbetsdag i samband med postutdelningen i det aktuella postnumret. Brevlådor hos ombud och vid knutpunkter kommer att tömmas dagligen. 

I områden med låga paketvolymer och stora avstånd kommer paketutkörning och -hämtning att ske varannan arbetsdag i samband med postutdelningen. Leveranstiden för sådana paket kommer att öka med en halv dag i genomsnitt. Paket till ombud och paketboxar påverkas inte. Ombudspaket i landsbygdsområden delas redan ut i samband med vanlig postutdelning och påverkas inte heller.

Pilotverksamheten startar den 4 mars 2024 med planer på nationell utrullning senare under året.

Dessa kommuner ingår i pilotförsöket:

  • Hässleholm
  • Sundsvall
  • Markaryd
  • Kramfors
  • Osby
  • Härnösand
  • Perstorp
  • Timrå
  • Örkelljunga
  • Östra Göinge