Tunga lastbilar har flest brister

En brist som sticker ut bland tunga lastbilar är glappa styrleder som kan innebära ett ökat däckslitage. Foto: Bilprovningen

Andelen tunga lastbilar med brister är hög, 63,9 procent enligt Bilprovningens statistik för 2023. Detta är betydligt högre än för andra fordon och är särskilt allvarligt med tanke på lastbilarnas storlek och vikt. Under 2023 genomfördes kontrollbesiktning av cirka 26 000 tunga lastbilar med över 3,5 ton i totalvikt. Av dessa hade sex av tio (63,9 procent) brister som behövde åtgärdas innan fordonen kunde användas som vanligt igen.

Andelen tunga lastbilar med brister är högst av alla fordonsslag förutom A-traktorer, som dock är betydligt mindre och lättare än tunga lastbilar. Stockholms län hade den högsta andelen tunga lastbilar med brister, 69,8 procent, medan Gotlands län hade den lägsta andelen, 46,2 procent.

Nästan varannan tung lastbil, 46,2 procent, behövde efterkontroll på grund av allvarliga brister som måste åtgärdas innan fordonet fick användas mer än nödvändigt. Vanliga brister inkluderade problem med bromssystemet (28,1 procent), hjulsystemet (17,4 procent) och styrsystemet (17 procent).

Andelen tunga lastbilar med brister som kräver ombesiktning har ökat från 45,1 till 46,2 procent mellan 2022 och 2023, en ökning med 1,1 procentenheter. Jämfört med 2021 är ökningen 2,6 procentenheter.

Tunga lastbilar (totalvikt över 3,5 ton) måste genomgå sin första kontrollbesiktning inom ett år efter att de togs i bruk, och därefter minst en gång var tolfte månad.

Källa: Bilprovningen