Rapport föreslår högre sjöfartsavgifter

En ny VTI-rapport föreslår att kostnaderna för sjöfartens miljöpåverkan räknas in i de avgifter rederierna betalar till Sjöfartsverket. Foto: rinson chory/unsplash

En ny rapport från VTI föreslår en genomgripande förändring av Sjöfartsverkets avgifter för handelssjöfarten, vilket skulle leda till en kraftig sammanlagd avgiftshöjning om förslaget genomförs.

Det nuvarande kritiserade avgiftssystemet saknar tydlig koppling mellan avgift och utförd tjänst, innehåller olämpliga rabatter ur miljösynpunkt och ger svaga incitament för rederierna att minska miljöpåverkan.

– Vi blev själva förvånade över att siffrorna var så höga. Men tyvärr har sjöfarten bara börjat sin resa mot minskade utsläpp och ligger långt efter utvecklingen inom vägtransporterna, säger utredningsledaren Inge Vierth som skrivit rapporten tillsammans med fyra kollegor.

Den föreslagna modellen delar in avgifterna i tre grupper och inkluderar internaliserade avgifter för samhällets kostnader för luftföroreningar och olyckor orsakade av handelssjöfarten. Detta skulle leda till en betydande ökning av de totala årliga avgifterna, skriver vti.

– Vi förstår att det inte är något som kan genomföras imorgon. Men vi föreslår en modell som är teoretiskt riktig om avgifterna ska ta hänsyn till miljön och bidra till att uppnå de transportpolitiska målen. I dag är kopplingen mellan miljö och avgifter försumbar.

För att öka acceptansen föreslås användning av en del av de internaliserade avgifterna för att skapa en fond där rederierna kan söka bidrag för miljöinvesteringar.

– Vi föreslår också att staten tar över kostnaden för isbrytningen. Vidare renodlas avgifterna så att handelssjöfarten – enligt ”användaren betalar principen" – enbart betalar för de tjänster som utnyttjas. Det bör näringslivet gilla liksom att transparensen blir bättre, säger Inge Vierth.

Rapporten har utvecklats som en del av projektet "Avgiftsmodell 2028 – hur skapar vi en konkurrenskraftig och hållbar sjöfart?" som genomfördes av VTI, Sjöfartsverket och Sveriges Hamnar mellan januari 2021 och januari 2024. Projektet har finansierats av Trafikverket.