ABB siktar mot nya möjligheter för robotteknik och AI

AMR i fabrik med Visual SLAM-navigering. Bild ABB

ABB utforskar nya möjligheter inom robotteknik och artificiell intelligens under 2024. Enligt Marc Segura, chef för ABB Robotics, finns det tre huvudsakliga faktorer som driver utvecklingen av AI-baserade robotlösningar detta år. Bolaget strävar efter att nå nya marknadssegment som ännu inte har utnyttjat robotautomatiseringen fullt ut.

”Under året kommer vi att se ett allt större fokus på AI:s viktiga roll. Det handlar om allt från mobila robotar och samarbetande robotar till att möjliggöra nya robottillämpningar i nya branscher och skapa nya möjligheter för människor att lära sig och vidareutveckla sina färdigheter – AI tänjer på gränserna och omdefinierar framtiden för industrirobotar", säger Marc Segura.

AI ökar autonomi inom robotteknik.

Framsteg inom AI förbättrar robotarnas förmåga att hantera olika uppgifter, inklusive grepp, plockning, placering, samt kartläggning och navigering i dynamiska miljöer. Detta möjliggör att robotar kan utföra fler uppgifter i olika miljöer som fabriker, lager och logistikcenter.

Robotar med AI-expertis tar sig in i nya branscher.

AI-driven robotteknik förväntas revolutionera branscher som hälso- och sjukvård, biovetenskap och detaljhandel, samt byggindustrin. Genom att erbjuda förbättrad igenkänning och beslutsfattande, samt samarbetande förmågor, kan robotar arbeta säkert tillsammans med människor och utföra viktiga uppgifter inom byggsektorn.

AI skapar nya utbildnings- och arbetsmöjligheter med robotar.

Framsteg inom AI och robotteknik understryker vikten av att integrera denna kunskap i utbildningssystemet för att göra robotar mer tillgängliga och öka arbetskraftens kompetens. Genom utvecklingen av lead-through-programmering och användning av naturligt språk för att instruera robotar, blir robotteknik mer tillgänglig och öppnar upp för nya jobbmöjligheter samtidigt som kompetensbristen inom automation och robotteknik mildras.