Finskt projekt ska elektrifiera tunga industritransporter

De helt eldrivna lastbilarna kommer att vara bland de största i fråga om total vikt för regelbundna kundleveranser i Finland. Foto: SSAB

SSAB Europe och VR Transpoint har påbörjat ett gemensamt projekt för att elektrifiera tunga industritransporter. SSAB Europe investerar i laddningspunkter för tunga fordon vid sin anläggning i Hämeenlinna, Finland, medan VR investerar i helelektriska lastbilar för SSAB Europes leveranser.

Dessa lastbilar kommer att vara bland de största för regelbundna kundleveranser i Finland och kommer att minska bullerstörningar tack vare sin eldrift. Målet är att dessa fordon ska transportera SSABs stålprodukter direkt till kunder inom en radie på drygt 100 kilometer från Hämeenlinnaanläggningen.

Under 2023 tecknade företagen nya avtal om transport av råvaror och produkter via både järnväg och väg, vilket motsvarar transporter på nästan två miljoner ton per år. Genom att utveckla verksamheten tillsammans har de inte bara skapat effektiva transportkedjor utan även uppnått betydande utsläppsminskningar. Trafikverket Traficom har stöttat VR:s och SSAB:s gemensamma projekt för att möjliggöra utsläppsfria tunga industritransporter, och datainsamlingen från detta projekt kommer att användas i Tampere universitets och VTT Tekniska Forskningscentrums projekt Six Hove, som syftar till att elektrifiera tunga transporter och minska utsläppen.