Girteka Group breddar med multimodal transportstrategi

Kombinerad vägtransport med färjetjänster. Foto: Girteka

Logistikföretaget Girteka har introducerat innovativa multimodala transporttjänster från Finland till Tyskland. Genom att kombinera vägtransport med färjetjänster kan företaget erbjuda miljövänligare lösningar och möta utmaningar som förarbrist och koldioxidutsläpp.

Genom ett strategiskt samarbete med Finnlines och Transfennica erbjuder logistikföretaget nu tjänster från Hangö i Finland till Rostock och Lübeck i Tyskland. Deras flotta på över 7 000 släpvagnar möjliggör flexibilitet och effektivitet genom en unik modell där släpvagnar kan lämnas i en hamn och hämtas vid destinationen. Tjänsten är tillgänglig sju dagar i veckan, ska enligt företaget, garantera konsekventa leveranstider med betydligt lägre CO2-utsläpp jämfört med vägalternativ.

”Genom att strategiskt överföra en del av vägfrakten i riktning från Finland till Tyskland via sjövägar, minskar vi inte bara trycket på hårt överbelastade motorvägar utan bidrar också väsentligt till att minska CO2-utsläppen. Hittills med denna nya tjänst har vi lyckats spara mer än 330 tusen kg CO2-utsläpp, som täcker 350 tusen kilometer” – förklarar Adele Lasionytė, chef för affärsenheten på Girteka.

Enligt företaget minskar miljöpåverkan och arbetsvillkoren förbättras för förarna eftersom de erbjuds kortare, mer lokala rutter som ger större flexibilitet och balans mellan arbete och privatliv. 

b
Förarna får kortare och mer lokala rutter. Foto: Girteka

”När vi ser in i framtiden ser vi en betydande potential i att utöka våra multimodala och intermodala tjänster. När sammanlänkningen av globala leveranskedjor ökar undersöker vi aktivt ytterligare rutter för att koppla ihop norra Europa med andra kontinentala regioner” säger A. Lasionytė.