Rekryteringsutmaningar för motorbranschen - över 6000 personer behövs till 2026

Rekryteringsbehovet inom motorbranschen i Sverige fram till 2026 uppskattas till 6 100 personer. Foto: gabriel santos/unsplash

Stora rekryteringsutmaningar väntar motorbranschen framför allt i Västra Götalands, Värmlands och Gotlands län. I Västra Götalands län har 95 procent av företagen svårigheter med rekrytering, medan siffran är 80 procent i Värmland och på Gotland.

I år planerar man att anställa ca 2,300 personer, medan man förväntar sig att behöva rekrytera ytterligare 3,800 personer mellan 2025 och 2026.

– För många företag inom motorbranschen har rekryteringsutmaningar redan påverkat deras vardag. Konsekvenserna av dessa utmaningar sträcker sig även till risken för störningar i transportsystemet och ökade kostnader för kunderna, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning på Transportföretagen och fortsätter.

b
Caj Luoma, chef kompetensförsörjning på Transportföretagen. Foto: Transportföretagen

– För att bemöta situationen krävs politiska beslut som tillgängliggör utbildningsplatser som leder till jobb i motorbranschen.

– Tempen på motorbranschen skickar en tydlig signal om att det finns stora möjligheter till jobb i motorbranschen. Det stora rekryteringsbehovet i kombination med den snabba tekniska utvecklingen innebär att motorbranschen definitivt är en framtidsbransch, avslutar Caj Luoma.

Tekniker/mekaniker är svåra att rekrytera, med 60% av företagen som har haft svårigheter att hitta dem under 2023. Branschen behöver rekrytera totalt 4,000 mekaniker/tekniker fram till 2026. Det största rekryteringsbehovet finns i Stockholms, Skåne och Västra Götalands län, där totalt 3,300 personer måste rekryteras fram till 2026, vilket motsvarar över hälften av det nationella behovet.

Konsekvenserna av det svåra rekryteringsläget inom motorbranschen är flera:

  • hämmar företagens utveckling och deras möjligheter att växa liksom att investera i ny teknik.
  • svårare att starta nya företag
  • risk för störningar i transportsystemet, med exempelvis uteblivna leveranser eller stopp inom industrin som följd.
  • kostnader för verkstadsbesök kan komma att öka.

Källa: Transportföretagen