Corem säljer två kontors- och lagerfastigheter i Mölndal för 90 mkr

KAB Fastigheter AB är ett privatägt fastighetsbolag som äger och förvaltar bostäder och lokaler i bland annat Göteborg, Skövde och Strömstad. Foto: scott graham/unsplash

Corem har ingått avtal om försäljning av fastigheterna Pottegården 2 och Pottegården 4 till fastighetsbolaget KAB Fastigheter. Fastigheterna säljs för 90 miljoner kronor, vilket motsvarar det bokförda värdet.

Fastigheterna, Pottegården 2 och Pottegården 4 i Mölndal, har en sammanlagd uthyrningsbar yta på cirka 6 700 kvadratmeter och genererar en årlig hyresintäkt på cirka 7,6 miljoner kronor. Den ekonomiska uthyrningsgraden är 87 procent och består främst av kontors- och lagerytor.