Nu är det möjligt att söka stöd för lätta ellastbilar

Drygt 80 procent av de lätta lastbilarna ägs av företag, framför allt inom bygg- och transportsektorn. Bild: Arkivbild

Från och nu är det möjligt för företag, kommuner och regioner som väljer att köpa lätta ellastbilar att söka stöd hos Energimyndigheten. Syftet med stödet är att snabba på elektrifieringen av Sveriges fordonsflotta.  

Vägtransporter elektrifieras snabbt, särskilt för personbilar. Dock halkar elektrifieringen av lätta lastbilar efter. Många småföretag, som hantverkare och byggföretag, använder dessa fordon. För dessa företag är det ofta svårt att ta den stora investeringskostnaden för att välja eldrivna lätt lastbilar eller skåpbilar. Under en begränsad period kommer företag, kommuner och regioner som fasar ut sina fossilbilar och ersätter dem med eldrivna fordon att kunna söka stöd genom Klimatpremien hos Energimyndigheten.

– Elektrifieringen av transportsektorn är en av nycklarna i omställningen till ett klimatpositivt samhälle. Klimatpremien är ett verktyg som ger allt fler företag möjlighet att snabba på sitt bidrag till omställningen - både i det egna företaget och i samhället, säger Robert Andrén, Energimyndighetens generaldirektör. 

Lätta lastbilar är avgörande för svenska företag, särskilt små och medelstora företag, och deras antal ökar snabbt. Över 80 procent av dessa lastbilar ägs av företag, främst inom bygg- och transportsektorn.

– Premien till eldrivna lätta lastbilar är tillfällig och kommer bara att vara möjlig att söka fram till oktober 2025. Dessutom kommer storleken på stödet att minska över tid. Vill man försäkra sig om maximalt stöd ska man inte vänta alltför länge, säger Petter Dahlin, chef för enheten mobilitet på Energimyndigheten.

Fakta om stödet

  • Mer information om Klimatpremien och hur man söker stödet finns på Energimyndigheten.se 
  • En lätt ellastbil är ett fordon som är eller ska bli registrerad som lastbil i Transportstyrelsens vägtrafikregister och har en totalvikt på maximalt 3,5 ton. Ellastbilen drivs av el eller av el som produceras av vätgas via bränsleceller. 
  • I årets budget avsätts 1,67 miljarder kronor för treårsperioden 2024-2026 för elektrifiering av lätta lastbilar.

Källa: Energimyndigheten