Regeringen diskuterar påverkan av Röda havets fartygsattacker med svenska företag

Högre fraktpriser och längre frakttider slår mot företagens marginaler, rapporterar flertalet företag. Foto: rinson chory/unsplash

Bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell har träffat representanter för svenska företag och branschorganisationer med anledning av attackerna mot internationell sjöfart i Röda havet. Högre fraktpriser och längre frakttider slår mot företagens marginaler, rapporterar flertalet företag.

Johan Forssell träffade nyligen ett 20-tal representanter för svenska företag och företagsorganisationer. Mötet skedde som en uppföljning till den analys som Kommerskollegium gjort om handelseffekter av fartygsattackerna.

– Jag är angelägen om att effekterna på svensk handel och sjöfart minimeras. Mötet var ett viktigt led i att uppmärksamma vilka problem som utvecklingen får för både producenter och konsumenter. Regeringen ser på utvecklingen i Röda Havet med stort allvar och vi lyfter frågan aktivt också i internationella fora, säger bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell.

Den sammanfattande bilden är att oroligheterna i Röda havet lett till högre fraktpriser som i sin tur slår mot företagens marginaler. Varor med stora volymer och låga prismarginaler, till exempel träprodukter och järn, är mer drabbade än andra. Många svenska företag är dock bättre rustade att hantera problemen nu än de var före coronapandemin. Förlängda tider för fartygstransporter kan leda till brist på containrar medan tillgången till fartyg inte är lika kritisk. Regeringen fortsätter bevaka frågan nära och är angelägen om att effekterna på svensk handel och sjöfart minimeras, men också att EU:s handelsflöden skyddas.

Källa: Regeringskansliet