Trelleborgs Hamn - fint resultat för 2023

Trelleborgs Hamn. Foto: Trelleborgs Hamn

Trelleborg, Europas främsta RoRo-hamn, visade fina resultat under 2023 trots globala utmaningar som krig, inflation och höjda räntor. Under 2023 nådde Trelleborgs Hamn en milstolpe med över 1,7 miljoner passerade personer, en ökning med 5 procent jämfört med 2022. Antalet personbilar nådde en historisk höjd med en ökning på 9,7 procent jämfört med föregående år, vilket innebär att nästan 410 000 bilar transporterades genom Trelleborg.

En av de drivande faktorerna bakom ökningen var återupptagandet av den populära Trelleborg-Sassnitz-linjen (Kungsleden) under 2023, med FRS Baltics snabbkatamaran Skane Jet.

Antalet trailers på järnväg ökar för varje år
Trafik via järnväg har varit framgångsrik, där den konventionella trafiken ökade med 48,1 procent, vilket innebär 27 000 vagnar. Den intermodala trafiken (trailers på järnväg) har ökat med 12,4 procent, vilket betyder att 40 000 trailers har åkt via järnvägen.

Europas mest hållbara RoRo-hamn
Vidare under 2023 har hamnen fortsatt arbetet med hållbara investeringar där ett eget reningsverk samt startskottet för byggandet av två egna vindkraftverk i hamnen är några av våra viktigaste åtgärder.