Unik lastbilssimulator för extralånga ekipage invigd

Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson vid ratten. Niclas Häggblad, Söderkulla Tung Trafik instruerar, med Lena Larsson, Volvo Group Truck Technology, som passagerare. Foto: Borås Stad.

 

I Borås invigdes nyligen en unik simulator som ger lastbilschaufförer möjlighet att träna på att precisionsbacka in ett nästan 35 meter långt lastbilsekipage på rätt plats i Göteborgs hamn. Simulatorn, belägen på trafikskolan Söderkulla Tung Trafik i Viared, ger en realistisk miljö för träning.

Upplevelsen av att kliva in i en hel lastbilshytt inomhus ger förare perspektiv som liknar att vara i Göteborgs hamn. 

– Det känns roligt både för stadens räkning och för egen del att få vara med här idag. Borås Stad som logistikcentrum är viktigt för hela regionens utveckling, säger Ulf Olsson, Kommunstyrelsens ordförande.

Därefter klippte han bandet, och fick sedan under kunnig ledning provbacka in den simulerade bilen på sin parkeringsplats i Göteborgs hamn.

– Stadens intresse i simulatorn är helt enkelt att det är bra för företagen och näringslivet i Borås att ha tillgång till denna möjlighet att öva lokalt, säger näringslivsutvecklaren på Borås Stad Robert Brikic´.

Borås Stad har framgångsrikt samarbetat med flera partners inom projektet AutoFreight för att etablera den nya lastbilssimulatorn. Bakgrunden är den ökade tillåtligheten för fordon upp till 34,5 meter på det svenska huvudvägnätet och anslutningsvägar sedan den 1 december 2023, vilket inkluderar riksväg 40 mellan Göteborgs hamn och Viared-området i Borås. Dessa långa fordon möjliggör mer effektiva transporter och minskar därmed klimatpåverkan, men kräver också träning för förarna.

– Det behövs naturligtvis övning ute i den verkliga trafiken också, säger Niclas Häggblad på trafikskolan Söderkulla Tung Trafik, men simulatorn är en bra start, ett sätt för chaufförer att få mängdträning i att backa med ett långt fordon.

– HCT-projekten (High Capacity Transport) syftar till att öka transport-, energi-, infrastruktur- och förareffektiviteten med bibehållen trafiksäkerhet samtidigt som vi minskar utsläppen från transporter. AutoFreight-projektet jobbar med att göra det möjligt att köra två containrar med en dragbil istället för två, säger Lena Larsson, projektledare på Volvo Group Truck Technology.

Hon har varit en av de drivande i en långvarig HCT-samverkansprocess, som gav resultat när Trafikverket 1 december förra året öppnade viktiga vägar för långa fordonskombinationer.

Källa: Borås Stad