Sjöfartsverket ska få 130 miljoner i stöd

Regeringen föreslår att Sjöfartsverket får ett tillskott på 130 miljoner kronor på grund av de negativa effekter som sjöfarten och Sjöfartsverket känt av under pandemin.

"Sjöfartsverket har drabbats till följd av den minskade fartygstrafiken under pandemin vilket resulterat i minskade intäkter för verket", skriver infrastrukturdepartementet i ett pressmeddelande.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Förra året flaggade Sjöfartsverket för att coronakrisen skulle ställa till det rejält för ekonomin och räknade då med ett underskott på mer än 300 miljoner kronor. Anledningen var minskade intäkter från farleds- och lotsavgifter, rapporterade Sjöfartstidningen.