Workifys kunder växer fyra gånger snabbare än övriga åkeribranschen

Workify Sverige AB utvecklar och säljer affärssystem specifikt för åkerier och entreprenadbolag. Målet sedan starten har varit att lösa riktiga och viktiga problem för kunderna och därmed bidra till att göra branschen mer lönsam. Nu har verksamheten varit i gång i tre år och trenden är tydlig. Workifys kunder växer betydligt snabbare än branschen i stort - och tjänar dessutom mer pengar.

Workify har ca 2 000 aktiva användare i Sverige och trenden är tydlig. Hos de kunder som använt Workify sedan starten kan man se betydande ekonomiska förbättringar. Effektivare arbete, minskad tid för administration och bättre kontroll över verksamheten tack vare affärssystemet Workify verkar bidra till konkreta resultat som ett jämnare kassaflöde, snabbare fakturering och högre vinst.
 

bild
 –  Efter att ha drivit företaget i några år ville vi se om det blivit någon skillnad för våra kunder, och om det i så fall visade sig i deras ekonomiska resultat. Vi jämförde därför våra första kunder med branschen i stort och skillnaden var slående, berättar Stefan Onkenhout, VD och grundare för Workify Sverige AB. 
 

Genom att jämföra öppna data från UC och ställa Workifys tidigaste kunder mot branschsnittet kunde man se hur omsättning, omsättning per anställd och vinst (EBITDA) utvecklats, och om där fanns någon väsentlig skillnad mellan de båda grupperna. Utvecklingen mellan boksluten 2018 och 2021 studerades, det vill säga 3 års verksamhet. Jämförelsen visade att branschens omsättning ökade i snitt 8,4% under perioden. Under samma period ökade Workifys kunder omsättningen med 34,4% i snitt, alltså mer än 4 gånger så hög tillväxttakt. Samtidigt låg omsättningen per anställd i snitt 25% högre för Workify-kunderna, och vinsten (EBITDA) var ca 38% högre i genomsnitt under perioden.

– Det är ett spännande resultat. Det finns såklart många faktorer som påverkar hur väl man som åkeriägare lyckas med sina affärer och att driva företag. Men i vår jämförelse ser vi en grupp företag där snittet är markant högre än kontrollgruppen - åkeribranschen. Vi vill gärna tro att Workify bidragit till att våra kunder kunnat frigöra kapacitet i form av både tid och pengar, som de sedan förvaltat väl, säger Stefan.

Affärssystemet Workify digitaliserar hela processen – från kundorder och arbetsledning till rapportering och fakturering. Alla funktioner utvecklas i samverkan med befintliga och nya kunder, vilket resulterar i ett snabbt, lättanvänt och mobilt system anpassat för branschen.

– Vi vet att många små och medelstora åkerier och entreprenadbolag kämpar med stora investeringar, höga kostnader och små marginaler. I dessa lägen är likviditeten och lönsamheten jätteviktig och de blir lidande om administrationen är för tung. Målet när vi startade Workify var att bidra till en mer lönsam åkeribransch. Nu visar vi att det är möjligt och att rätt affärssystem kan vara en viktig nyckel till framgång, säger Stefan Onkenhout.

Workify Sverige AB utvecklar och säljer Workify - ett affärssystem specifikt för åkerier och entreprenadbolag.

Besök Workifys hemsida HÄR!

Kontaktperson:
Stefan Onkenhout, VD och grundare
070-307 14 30
stefan@workifyapp.se

bild