Europa förmedlar insikter om konsumentbeteende till USA

Vad har e-handlare i USA att lära sig om hur den svenska och europeiska marknaden fungerar? Mats Fischerström och Axel Lindgren, e-handelsevangelister från nShift och specialister på e-handel i Europa, åkte till USA och delade med sig av sina kunskaper, utmaningar och möjligheter på Global E-Commerce Leadership Forum i New York. Foto: nShift

 

 

 

 

 

E-handeln har utvecklats och nu lockar utländska kunder, vilket ger svenska företag chans till global framgång. Mats Fischerström och Axel Lindgren, experter inom europeisk e-handel från nShift, delade sina insikter på Global E-Commerce Leadership Forum, GELF, i New York.

Att lyckas sälja från USA till Europa kräver djup förståelse. Europa är inte en homogen marknad; skillnaderna mellan länder som Spanien och Sverige, både geografiskt och demografiskt, är betydande.

Betydelsen av leverans- och betalningsalternativ för konsumenten

En central aspekt för de som säljer till Europa är att förstå leveransalternativens roll. I USA dominerar fyra stora paketleverantörer marknaden med hela 98 procent. Europa har en mer fragmenterad marknad där konsumenter inte bara är lojala mot varumärken utan också mot leverans- och betalningsföretag. Att ignorera mångfalden kan kosta försäljning, och att erbjuda endast amerikanska alternativ kan vara ett allvarligt misstag, säger Axel Lindgren.

Mats Fischerström delar ett exempel:

"Min son behövde en basebollhandske, en sport som är mindre vanlig i Sverige. Vi letade från ett specifikt amerikanskt varumärke men möttes av ett enda leveransalternativ: hemleverans under arbetstid eller hämtning långt borta från hemmet. Det ledde till att vi istället köpte från ett polskt företag som erbjöd upphämtning vid ett ombud längs min dagliga pendling från jobbet. Det illustrerar hur vi gör våra val och avvisar alternativ.

Svenskar vill hämta paket från paketboxar

I Sverige går 58 procent av leveranserna till paketombud eller paketboxar, en siffra som kan jämföras med 2 procent i USA.

– Hemleveranser  fungerar inte lika bra i Sverige som i USA. I Sverige består många hushåll av två inkomsttagare, och då är det svårare att ta emot paket hemifrån. I Grekland däremot är dubbelinkomsttagare mer ovanligt och där fungerar hemleverans bra. Och även om 58 procent av leveranserna i Sverige sker till ombud eller boxar, så är samma siffra i Belgien bara 10 procent.  Man behöver veta förutsättningarna för varje land och erbjuda just vad dessa konsumenter önskar för att lyckas. Det är just dessa frågor som vi på nShift kan möjliggöra och hjälpa kunden med, säger Mats Fischerström.

En annan faktor i Sverige är att inte svenskar litar på att paket som ställs utanför porten eller på farstukvisten inte blir stulna. Stölder är ett problem i Sverige och i hela världen. I USA stals 260 miljoner paket förra året. Skåpen är ett säkrare alternativ, och därför nu finns pilotprojekt med paketskåp på exempelvis Manhattan i New York.

b
Mats Fischerström och Axel Lindgren arbetar under namnet Mats&Axel som e-handelsevangelister på nShift. Foto: nShift