Revolutionerande pilotanläggning för hållbart flygbränsle invigs i Kansas

Conestogas pilotanläggning kommer att ingå i detta komplex som dagligen bearbetar 10 ton majsskräp till etanol. Foto: Conestoga Energy, Kredit: John Cameron

Conestoga Energy och SAFFiRE Renewables LLC har tillkännagett ett samarbetsavtal där Conestoga kommer att vara värd för SAFFiREs pilotanläggning för cellulosisk etanol vid deras Arkalon Energy-etanolanläggning i Liberal, Kansas.

SAFFiREs pilotprojekt har som mål att validera och demonstrera kommersialiseringen av deras teknologi för att omvandla majsskräp till etanol, i en fullskalig pilotanläggning som dagligen bearbetar 10 ton majsskräp. Conestoga och SAFFiRE fokuserar på att producera etanol med extremt låg koldioxidintensitet för användning i förnybara bränslen, vilket skapar ett synergiskt förhållande.

Uppgraderas till hållbart

Cellulosisk etanol från SAFFiREs pilotprojekt och eventuella framtida kommersiella anläggningar kommer att uppgraderas till hållbart flygbränsle (Sustainable Aviation Fuel, SAF) med ultra-låg koldioxidintensitet. Detta för att stödja flygindustrins ansträngningar att minska sitt koldioxidavtryck.

SAF är bränsle framställt från icke-fossila källor som kan resultera i lägre utsläpp av växthusgaser än konventionellt flygbränsle under hela dess livscykel. SAF är ett kompatibelt bränsle som kan blandas med traditionellt jetbränsle och är avgörande för att minska flygets koldioxidavtryck.

Lång historia

SAF:s lägre koldioxidintensitet gör det till en viktig del i att minska flygindustrins växthusgasutsläpp, som står för 9–12 procent av USA:s transportrelaterade växthusgasutsläpp, enligt U.S. EPA.

- Conestoga är entusiastiska över att få arbeta med Saffire Renewables på denna omvandlande möjlighet. Detta avtal knyter an väl till Conestogas långa historia av att erbjuda koldioxidreducerande och netto noll-lösningar inom bioetanolområdet, säger Tom Willis, VD för Conestoga Energy.

- Flygindustrin måste omfamna SAF för att nå sina mål om noll koldioxidutsläpp till 2050. SAFFiREs teknologi för cellulosisk etanol planeras producera etanol som kan uppgraderas till SAF och vara kostnadseffektivt jämfört med traditionellt fossilt jetbränsle. Conestoga är stolta över att vara en del av detta viktiga steg för etanol- och flygindustrin, tillägger Willis.

Majsskräp till cellulosisk etanol

- En enorm mängd ingenjörs- och platsdesignarbete har slutförts. Vi är övertygade om att denna pilotanläggning blir det första steget mot att skala upp och kommersialisera omvandlingen av majsskräp till cellulosisk etanol, som SAFFiRE planerar att omvandla till hållbart flygbränsle genom alkohol-till-jet-metoden, säger Tom Nealon, VD för SAFFiRE Renewables.

- Detta är bra för majsbönderna, det är bra för etanolproducenterna, det är bra för värdgemenskaperna och för flygindustrin. Vår process för att välja plats för pilotanläggningen var noggrann, och Conestoga uppfyllde våra krav och fortsätter att visa att de är en utmärkt partner.

Källa: SAFFiRE Renewables