Magna ansluter till 5G mmWave-installationen NorthStar

Systemet kan ingripa vid behov eller varna förare i fordon och kan på så vis förbättra säkerheten för förare och andra trafikanter genom förebygga risken för allvarliga olyckor. Foto: Telia

Magna, en leverantör för bilindustrin, ansluter sig till Telia och Ericssons 5G-innovationsprogram, NorthStar, för att förbättra avancerade förarassistanssystem, ADAS. Det nya privata 5G-nätet på Magnas testbana i Vårgårda blir en banbrytande installation i Sverige, med den senaste 5G-tekniken via millimetervågor. Dessa system integreras i fordon som är uppkopplade till nätverket och drar nytta av snabb kommunikation mellan fordon och andra system, V2V och V2X.

– Magna ligger i teknikutvecklingens framkant vad gäller förarassistanssystem och passar väl in i NorthStar-programmet – som vi startade för att hjälpa industrin att verkligen få ut nyttan av 5G. Deras system för aktiv säkerhet bygger på att fordon kan överföra i data i så nära realtid man kan komma. För det krävs extremt snabb och pålitlig uppkoppling som man kan lita på, precis det som 5G är utvecklat för. Här får vi verkligen möjligheten att testa gränserna på den nya tekniken, säger Magnus Leonhardt, innovations- och strategichef för Telias företagsaffär.

– Genom att använda den senaste tekniken för mobilnät så kan vi driva på utvecklingen inom fordonsbranschen, då det möjliggör mer kraftfulla sensorlösningar och på så vis bättre och mer konkurrenskraftiga ADAS-system. Men vårt fokus är inte bara att möta tekniska krav – men även att utveckla produkter för att kunna förutse och förebygga olyckor – och därmed förbättra vägsäkerheten för alla, säger Bill Snider, Chef för Magna Electronics.

Systemet kan både varna förare och ingripa vid behov för att förhindra allvarliga olyckor och därigenom förbättra trafiksäkerheten. Inom ramen för programmet testas nya funktioner som låter systemet samla in realtidsdata från andra fordon och omgivande infrastruktur, vilket kräver pålitlig anslutning.

Med en bandbredd på 400 MHz i det 26 GHz-frekvensbandet möjliggör nätet gigabithastigheter med minimal latens. Det privata nätet är kopplat till programmets innovationsnät, baserat på Ericssons dual-mode 5G Core, och kan även anslutas till Telias offentliga 5G-nät som expanderar över hela Sverige.