Antalet nyregistrerade personbilar minskade i november

De laddbara personbilarna utgör fortsatt en majoritet av nyregistreringarna. Foto: Mostphotos

Under november i år nyregistrerades 25 928 personbilar. Det är en minskning med 1 procent jämfört med november förra året. Med endast en månad kvar av året har det hittills nyregistrerats 2 procent fler personbilar jämfört med januari–november 2022. Det visar Trafikanalys officiella statistik om nyregistrerade fordon per månad.

Antalet nyregistrerade personbilar under november var 25 730 bilar, samtidigt som det avregistrerades preliminärt 25 494 personbilar. Summerat under 2023 har det preliminärt avregistrerats 270 178 bilar, vilket är fler än antalet som har nyregistreras, 268 413. Förklaringen till det höga antalet avregistreringar är att det exporteras personbilar i högre utsträckning än tidigare.

De laddbara personbilarna utgör fortsatt en majoritet av nyregistreringarna. Under november nyregistrerades 10 128 elbilar (39 procent) och 5 321 laddhybrider (21 procent).

De dieseldrivna bilarna är nere på endast 8 procent av nyregistreringarna i november.

Nyregistreringen av lätta lastbilar fortsätter att öka. I november nyregistrerades 4 021 lätta lastbilar, en ökning med 13 procent jämfört med föregående år. Antalet nyregistrerade tunga lastbilar minskade med 28 procent jämfört med november ifjol, 531 lastbilar nyregistrerades.

Under november 2023 registrerades 103 nya bussar, jämfört med 133 under samma månad föregående år, vilket innebär en minskning på 23 procent. Fluktuationen i antalet nya bussregistreringar är starkt påverkad av offentliga upphandlingar inom den regionala kollektivtrafiken och visar variationer över årets olika perioder. Mellan januari och november 2023 minskade antalet nya bussregistreringar med 20 procent jämfört med samma tidsperiod 2022.

b
Figur. Antal nyregistrerade personbilar i Sverige per månad. Totalt åren 2021–2022 samt per drivmedel under 2023. Tabell: Trafikanalys

Fakta om statistiken

Nyregistreringarna innehåller alla fordon som under månaden har kommit in i Transportstyrelsen vägtrafikregister. Observera att antalet nyregistrerade bilar skiljer sig mot det som branschorganisationen Mobility Sweden redovisar. I Mobility Swedens uppgifter redovisas bara bilar av de senaste tre årsmodellerna och bilar som är direktimporterade exkluderas.

Källa: Trafikanalys