Global enighet om klimatsmartare flygbränslen 

Nytt sätt att tanka ett flygplan. På vissa flygplatser tillåter underjordiska bränsleledningar tankning utan behov av tankbilar. Lastbilar levererar nödvändiga slangar och pumputrustning, men inget bränsle. Foto: Wikipedia Common Lic. Kredit: David Monniaux

Internationella civila luftfartsorganisationen (ICAO) har nyligen under en högnivåkonferens i Dubai kommit överens om att öka användningen av miljövänligare flygbränslen. Målet är att uppnå klimatneutralitet inom flygbranschen senast år 2050.

Deltagarna på konferensen enades om att främja användningen av hållbara flygbränslen och andra renare energikällor. Förhoppningen är att dessa åtgärder ska bidra till att minska koldioxidutsläppen från flygtrafiken med fem procent fram till 2030, jämfört med ett scenario utan dessa bränslen. Detta mål är globalt och icke-bindande.

Ett viktigt steg

Detta beslut anses vara ett viktigt steg för att minska flygsektorns klimatpåverkan och uppmuntrar till investeringar i utveckling och användning av miljövänligare bränslen. Under konferensen togs även beslut om ett initiativ som ska underlätta samarbete mellan finansiärer och de aktörer som behöver finansiering för sådana projekt.

Inom EU finns redan överenskommelser för att öka användningen av hållbara flygbränslen.

Jämnare spelplan

ReFuel Aviation-förordningen kräver att bränsleproducenter i EU distribuerar sådana bränslen på flygplatser. Internationella mål som de som ICAO satt ger en jämnare spelplan för aktörer i branschen globalt och skapar en mer enhetlig verksamhetsmiljö.

Denna internationella överenskommelse markerar ett steg mot en grönare och mer hållbar framtid för flygindustrin, där klimatneutralitet står i fokus.

Källa: ICAO