Brittiska järnvägsanställda röstade för fler strejker under sex månader 

Bilden visar tågpersonal vid en tidigare tågstrejk i Storbritannien.Foto: Screenshot

Engelska järnvägsarbetare har i en omröstning gett fackföreningen RMT ett kraftfullt mandat att fortsätta med strejkaktioner i ytterligare sex månader. Detta meddelades av RMT efter att en överväldigande majoritet av deras medlemmar röstade för förslaget.

I omröstningen deltog över 20 000 fackmedlemmar från 14 tågbolag som arbetar på uppdrag av det brittiska transportdepartementet. Av dessa stödde 90 procent möjligheten till fortsatta strejker, med ett valdeltagande på 64 procent.

Mick Lynch, generalsekreterare för RMT, berättade för Guardian att medlemmarnas stöd ger fackföreningen en stark position för att fortsätta söka en lösning i den långvariga konflikten som rör jobb, löner och arbetsförhållanden.

Bättre erbjudanden

De första nationella tågstrejkerna i Storbritannien på decennier inleddes i juni 2022, och RMT:s medlemmar har sedan dess deltagit i strejker under fler än 20 dagar.

Lynch underströk att det starka stödet för RMT:s agerande nu ger dem möjligheten att förhandla fram ett bättre erbjudande. Han uppmanade regeringen att låta Rail Delivery Group, som kontrollerar tågbolagen genom ett kontrakt med transportdepartementet, presentera ett nytt förslag för att möjliggöra en uppgörelse. Lynch varnade dock att om inget nytt erbjudande presenteras, kommer fackföreningen att återigen vidta strejkåtgärder för att försvara sina medlemmars levebröd.

Måste rösta ja

RMT uppgav att de uppnått kravet enligt fackföreningslagen, där minst 40 procent av alla röstberättigade medlemmar i varje avdelning måste rösta ja. Detta är den fjärde nationella omröstningen där RMT har uppnått detta resultat.

Tidigare under 2023 erbjöd Rail Delivery Group tågpersonalen i RMT en löneökning på 9 procent över två år, vilket förkastades av fackföreningen. Industriorganisationen meddelade att de inte kommer att höja sitt erbjudande och uppmanade RMT att lägga förslaget till en fullständig omröstning bland medlemmarna.

Källa: The Guardian