Trafikverket ger grönt ljus för 34,5 meter långa lastbilar

590 mil statliga vägar öppnas för dessa lastbilar från den 1 december 2023. Det nya vägnätet har noga planerats i samarbete med 160 berörda kommuner. Foto: ale sat/unsplash

Från och med den 1 december tillåter Trafikverket nu lastbilar på vägnätet som är 34,5 meter långa. Detta steg förväntas effektivisera transporter och minska den tunga lastbilstrafikens klimatpåverkan med cirka 4–6 procent. Utöver att bidra till minskade utsläpp förväntas längre lastbilar också sänka transportkostnaderna, vilket i sin tur förstärker näringslivets konkurrenskraft.

– Fördelarna med de längre lastbilarna är att det krävs färre lastbilar för att transportera samma mängd gods. Enligt våra beräkningar innebär detta att vi kan minska utsläppen från den tunga lastbilstrafiken med mellan 4 och 6 procent, säger Sandra Nordahl enhetschef på Trafikverket. Förändringen kommer också att medföra att logistikprocessen kan göras mer effektiv och att transportkostnaden minskar, vilket stärker näringslivets konkurrenskraft.

CEO:n, Sandra Nordahl från Trafikverket, betonar fördelarna med längre lastbilar. De minskar utsläppen från tung lastbilstrafik med 4–6 % och ökar logistisk effektivitet samt sänker transportkostnader, vilket stärker näringslivets konkurrenskraft.

Att köra om längre fordon kräver planering, men studier visar att ökningen i omkörningstid inte är betydande. Trafiksäkerhetsrisken är inte markant högre för fordon nästan tio meter längre. Tydliga skyltar på dessa lastbilar hjälper andra trafikanter att förbereda omkörningar.

Transportstyrelsen har tagit fram tekniska föreskrifter för att säkerställa trafiksäkerhet och fordonens lämplighet för det nya vägnätet. Omar Bagdadi, utredare vid Transportstyrelsen, påpekar att första etappen av godkända fordonskombinationer är klar och att fler kombinationer nu utvärderas.

Sverige och Finland är hittills de enda länderna i Europa som tillåter dessa längre lastbilar. Samarbetet mellan Trafikverket, näringsliv, kommuner och Transportstyrelsen har varit avgörande för att öppna upp vägnätet på ett effektivt sätt där lastbilar kan färdas mellan start- och målpunkter utan att behöva lasta om under resan.

Källa: Trafikverket