Niam expanderar med tre nyförvärvade fastigheter

Logistikfastighet i Borås. Fotograf: Daniel Larsson

Niam etablerar nordisk logistikportfölj med strategiskt förvärv i Borås, Ljungby och Halmstad. Portföljen, består av tre strategiskt belägna fastigheter i väletablerade logistiknav.

Henrik Gerdin, Fondchef på Niam, uttryckte: "Vi har utvärderat och fortsätter att utvärdera flera transaktioner i regionen, och jag är glad över att nu kunna presentera Niams senaste logistikförvärv."

Tobias Brynjer, Director på Niam, tillade: "Vi är övertygade om de strategiska fördelarna med Borås, Ljungby och Halmstad som mycket attraktiva logistiklägen i Sverige och Norden. Portföljens storlek på närmare 93 000 kvadratmeter och dess starka hyresgästbas markerar vår satsning och vi ser fram emot ett gott samarbete med våra nya hyresgäster."