ST kommenterar Teslas stämningsansökan

Åtgärden görs i enlighet med Medbestämmandelagen som reglerar konfliktåtgärder på den svenska arbetsmarknaden. Foto: tesla fans schweiz/unsplash

Fackförbundet STs sympatiåtgärder mot Postnord följer gällande lagstiftning för sympatiåtgärder på svensk arbetsmarknad.

Fackförbundet STs sympatiåtgärder utgörs av en blockad av Postnords leverans av post och paket till Tesla, en åtgärd som görs i enlighet med Medbestämmandelagen som reglerar konfliktåtgärder på den svenska arbetsmarknaden.

Transportstyrelsens distribution av registreringsskyltar till Tesla är i sig inte föremål för någon facklig konfliktåtgärd.

– En av grunderna i den svenska modellen är att parterna på arbetsmarknaden förhandlar och åstadkommer fredsplikt genom att teckna kollektivavtal. Tesla väljer istället att gå till domstol. Det visar att man inte accepterar de regler som råder här. Men lösningen för Tesla att få fredsplikt finns inte i domstolen, den finns i den förhandling som pågår med IF Metall för att teckna ett kollektivavtal, säger Åsa Erba Stenhammar, förhandlingschef på fackförbundet ST.

Källa: Fackförbundet ST