Premiär för Kicks nordiska omnilager med automation i Rosersberg

David Heeroma, EVP Group Operations, Kicks Foto: Kicks Group

Kicks nya omnilager är placerat vid E4 i Rosersberg med strategiskt syfte. Lagret sträcker sig över 29 000 kvadratmeter och kommer att hysa ungefär 90 medarbetare. Det kommer att fungera som nav för försörjning av varor till både butiker och kundbeställningar för e-handel i Sverige, Norge och Finland.

– Att vårt nya omnilager nu står klart är en viktig milstolpe för Kicks och en strategisk framtidssatsning. Vår målsättning i projektet var att gå från manuell hantering till helt automatiserade processer, och för detta sökte vi en stabil, flexibel och skalbar lösning. I slutänden valde vi Knapp och deras OSR ShuttleTM EVO (Order Storage Retrieval). Implementeringen har gått enligt plan, vi har testkört anläggningen i 6 månader och är nu i november 2023 redo för att Go Live. Med facit i hand kan jag säga att det har varit tacksamt att samarbeta med Knapp, som har resurserna och förmågan att ta ett helhetsansvar, säger David Heeroma, EVP Group Operations, Kicks Group

Knapps tekniska lösning bygger på användningen av skyttelrobotar som hämtar lådor från hyllsystemet. Robotarna behöver flytta högst två lådor för att nå rätt produkt, vilket möjliggör snabb och effektiv intern logistik. Därefter levereras lådorna till ergonomiska plockstationer, Pick-it-Easy EVO, där personalen på lagret packar direkt i utgående transportförpackningar.

"Vi går nu från fem manuella supply chain-flöden till ett automatiserat. I ett och samma omnilager kan vi nu hantera varuförsörjningen till både butik och ehandel, och till och med olika varumärken som avsändare. Och det går undan, från det att vi får in en order tar det under tio minuter tills den är packad och redo för utleverans", säger David Heeroma.

Det helautomatiserade omnilagret innebär stora effektivitetsvinster för företaget, man beräknas kunna hantera över 2000 kundordrar i timmen. Dessutom innebär det att automationslösningen har stora miljömässiga vinster.

– Vi har nu fått ett helt nytt sätt att packa. Eftersom utleveranserna till våra 226 butiker packas i ett leverantörsgemensamt flöde blir det betydligt mindre luft i paketen och signifikant mindre lastvolymer, vilket så klart är positivt ur ett miljöhänseende, avslutar David Heeroma.