"Hyperloop – framtidens snabbtåg i Europa?"

På EuroTube strävar ett ungt team forskare efter att påskynda utvecklingen av hållbar vakuumtransport genom att främja FoU och utbildning och genom att tillhandahålla nödvändiga testanläggningar där hyperloopteknologi kan utvecklas. Foto: ETF-Demotube

Hyperloop kan vara framtidens transportmedel i Europa, där man susar genom en tub i upp till 700 kilometer i timmen. EU har redan satsat pengar på tekniken och ser potentialen för snabbare och klimatvänliga resor mellan städer som Paris och Madrid på endast 90 minuter, skriver tidskrifen The Parlament

2018 bidrog EIT med 5 miljoner euro till Hardt Hyperloop för forskning och utveckling, och 2021 lade kommissionen till ytterligare 15 miljoner euro. Zeleros har även fått 250 000 euro från Horizon 2020 för att främja utvecklingen av ett hyperloop-ekosystem i EU.

Hyperloop utlovar höghastighetsresor i lågtryckstuber där passagerarpoddar eller fraktpoddar drivs fram av magnetisk framdrivning. Tekniken skulle inte bara rivalisera flygplanens hastighet utan även förbruka betydligt mindre energi. Podden kan enkelt växla spår för att nå olika destinationer utan rörliga delar i infrastrukturen.

Målet är att skala upp senare

Flera företag i Europa, som Hardt Hyperloop i Nederländerna, Zeleros i Spanien och Nevomo i Polen, leder utvecklingen. För att förbereda sina produkter för marknaden har dessa företag upprättat testbanor i Europa. Zeleros Hyperloop har exempelvis nyligen börjat testa en 20 meter lång demonstrator i Spanien för att transportera last i hamnen. Målet är att senare skala upp till 100 meter.

Hyperloops teknologi har potential att hjälpa EU nå sina hållbarhetsmål enligt Europeiska gröna given. Den kan erbjuda ett alternativ till flygresor, särskilt för kortdistansflyg, med jämförbara restider men utan miljöskador. Ett exempel på en potentiell rutt är mellan Rotterdam och Berlin, som skulle ta cirka 100 minuter att resa – en sträcka som idag inte har någon direkt flygförbindelse och där tågresan tar åtta timmar.

Säkerhet en prioritet

Utmaningar återstår dock, som behovet av sällsynta jordartsmetaller för hyperloopens magnetiska system. Europa är beroende av import från Kina, men det växer en produktion av gigafabriker i Europa som kan minska detta beroende.

Säkerheten för passagerare som reser i höga hastigheter är också en prioritet, med forskning dedikerad till att säkerställa nödutgångar och att undvika systemfel.

Ersätter kortdistansflyg

Hyperloop kan integreras i befintliga transportsystem, vilket kan minska tiden för att få bygglov och markanskaffning. Exempelvis undersöker Schiphol i Amsterdam möjligheten att använda hyperloop-tekniken för att ersätta kortdistansflyg.

Investeringar och regleringar är på plats för att stödja hyperloops frammarsch, och EU har planer på att agera på regelverket för hyperloop 2024. Tekniken lovar en snabb och hållbar framtid för Europas transport, men måste först övervinna sina utmaningar.

Källa: The Parlament